همراه با صحیفه عشق

همراه با صحیفه عشق

نسخه ۱.۰
۱۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۲
مگابایت
حجم

داستان ابراهیم و موانع دعا؛ 1 - ستایش نمودن خدای عزوجل؛ 2 - درود بر محمد و آل محمد؛ 3- درود برجمله (نگاهدارندگان ) عرش؛ 4 - درود بر کسانی که به پیامبران ایمان آورند؛ 5 - دعای آن حضرت درباره خود و نزدیکانش؛ 6 - دعای آن حضرت هنگام بامداد و شام؛ 7 - دعای آن حضرت در مهمات و سختیها؛ 8 - پناه بردن به خدا؛ 9 - آرزو داشتن به آمرزش؛ 10 - دعای آن حضرت در پناه بردن به خدای تعالی؛ 11 - دعای آن حضرت در طلب عاقبت به خیری؛ 12 - دعای آن حضرت در اقرار به گناه؛ 13 - دعای آن حضرت در درخواست حاجتها؛ 14 - دعای آن حضرت برای دادخواهی ازستمگران؛ 15 - دعای آن حضرت هنگام بیماری؛ 16 - دعای آن حضرت برای درخواست بخشش گناهان؛ 17 - دعای آن حضرت در درو کردن شیطان؛ 18 - دفع بلا و سختیها؛ 19 - دعای آن حضرت برای درخواست باران؛ 20 - دعای آن حضرت برای درخواست اخلاق پسندیده؛ 21 - دعای آن حضرت هنگامی که پیش آمدی او رااندوهناک می نمود؛ 22 - دعای آن حضرت در سختی و گرفتاری؛ 23 - دعای آن حضرت برای تندرستی؛ 24 - دعای آن حضرت برای پدر و مادر؛ 25 - دعای آن حضرت برای فرزندان خویش؛ 26- دعا حضرت برای همسایگان و دوستان؛ 27- دعای آن حضزت برای نگهبانان مرزها؛ 28 - دعای آن حضرت به وقت پناه بردن به خدای عزوجل؛ 29 - دعای آن حضرت هنگامی که روزی بر او تنگ می شد؛ 30 - دعای آن حضرت در یاری طلبیدن از خدابرای اداء قرض؛ 31 - دعای آن حضرت در توبه و بازگشت؛ 32 - دعای آن حضرت پس از فراغ از نماز شب؛ 33 - دعای آن حضرت برای درخواست خیر ونیکی؛ 34 - دعای آن حضرت هنگامی که گرفتار می شد؛ 35 - دعای آن حضرت در مقام رضا ( زمانی که به دنیاداران نظر می کرد)؛ 36 - دعای آن حضرت هنگامیکه به ابر و برق نظرمی کرد و صدای رعد می شنید؛ 37 - دعای حضرت در سپاسگزاری؛ 38 - دعای آن حضرت در عذر خواستن؛ 39 - دعای آن حضرت در خواست عفو و بخشایش؛ 40 - دعای آن حضرت هنگام یاد مرگ؛ 41 - دعای آن حضرت در طلب پوشیدن عیبها ومحفوظ بودن آنها؛ 42 - دعای آن حضرت هنگام ختم قرآن؛ 43 - دعای آن حضرت وقتی به ماه نو نگاه می کرد؛ 44 - دعای آن حضرت برای فرا رسیدن ماه رمضان؛ 45 - دعای آن حضرت در وداع ماه مبارک رمضان؛ 46 - دعای آن حضرت برای عید فطر و جمعه؛ 47 - دعای آن حضرت در روز عرفه نهم ذی الحجه؛ 48 - دعای آن حضرت روز عید قربان و روز جمعه؛ 49 - دعای آن حضرت در دفع مکر دشمنان؛ 50 - دعای آن حضرت در ترس از خدا؛ 51 - دعای آن حضرت در تضرع و زاری (به درگاه خدا)؛ 52 - دعای آن حضرت در پافشاری در خواهش ازخدا؛ 53 - دعای آن حضرت در فروتنی؛ 54 - دعای آن حضرت در طلب رفع اندوهها؛ پی نوشتها

logo-enamad logo-samandehi