داستان های امام حسن(ع)

داستان های امام حسن(ع)

نسخه ۷.۲.۵
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۱
مگابایت
حجم

به نام خدا
این برنامه حاوی داستان های امام حسن (ع) می باشد

عنوان برخی از داستان ها:
مراسم نامگذارى و بيمه ساختن نوزاد
راهنمايى طفل چهار ماهه
روش ارشاد و هدايت
پاسخ كودك در كلاس ، از علوم مختلف
سبطى در آغوش جبرئيل عليه السلام
توجيه جابر با رجعت پيامبر صلى الله عليه و آله
ليست اسامى شيعه
مسائل حضرت خضر و جواب امام عليهماالسلام
حضور حقّ و باطل در كاخ پادشاه روم
تحقيق از آهو براى يافتن برادر
نتيجه خوشحال كردن سگ
آزمايش امّت و مظلوميّت رهبر
فلسفه صلح يا عهدنامه و ظهور حجّت
كدام بهترند، دشمنان يا دوستان ؟
معجزه پسر همچون پدر
روئيدن رطب بر نخل خشكيده
نصيحت فرزند جهت يارى برادر
رسوائى توطئه گر و زن شدن يك مرد
زن شدن مردى در قبال توهين
خبر دادن از غيب در كودكى
تقاضاى فرزند به جاى قيمت روغن
اشتهاى خربزه و فرود به همراه گلابى
زنده نمودن دو مرده گنهكار
پاداش هديه و علم آموزى
عكس العمل در قبال توهين و استهزاء
برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل
دريافت هديه از طاغوت
پذيرائى از هفتاد ميهمان و سخن آهو
ترور توسّط جيره خواران مزدور
جواب تسليت يا هوشدار باش
ترس از مرگ به جهت تخريب خانه
ايثار پيرزن و عكس العمل امام
فائده گذشت و ملاطفت
جنّ حامى گمشدگان با خدا
جواب شش موضوع مبهم
مجازات زن بدكاره با كنيز
نصايحى سعادت بخش در لحظاتى حسّاس
دو آپارتمان سبز و قرمز
در آخرين لحظات ، در فكر هدايت
پيش بينى خطر در تشييع جنازه
در مصائب امام حسن مجتبى عليه السلام

***************
منبع هر داستان در متن شماره گذاری شده و متناظر با آن در بخش منابع برنامه درج شده است.
*************
برخی از منابع

تهذيب شيخ طوسى : ج 5، ص 354، ح 144، مدينة المعاجز: ج 3، ص 944، هداية الكبرى : ص 38.
- منتخب طريحى : ص 269، مدينة المعاجز: ج 3، ص 289، ح 898، بحار: ج 43، ص 302.
- الثّاقب فى المناقب : ص 306، ح 1، مدينة المعاجز: ج 3، ص 72، ح 737.
- بصائر الدّرجات : ص 172، ج 6، مدينة المعاجز: ج 3، ص 337، ح 920، بحار الا نوار : ج 26، ص 124، ح 190.
- مدينة المعاجز: ج 3، ص 85، كه نويسنده محترم ، اين حديث را از منابع مختلف ومتعدّدى نقل نموده است .
- تلخيص از تفسير علىّ بن ابراهيم قمّى : ج 2، ص 268، مدينة المعاجز: ج 3، ص 364، ح 924، بحارالا نوار: ج 10، ص 132، ح 2.
- مدينة المعاجز: ج 3، ص 293، ح 899، منتخب طُريحى : ص 196.
- تاريخ ابن عساكر ترجمة الا مام الحسن عليه السلام : ص 148، ح 249، احقاق الحقّ: ج 11، ص 146.
- الخرايج و الجرايح : ج 2، ص 576، ح 4.
- اكمال الدّين شيخ صدوق : ص 315، ح 2، احتجاج : ج 2، ص 67، ح 157، علل الشّرايع : ص 211، ح 2، با اختلاف در الفاظ.
- احتجاج : ج 2، ص 69، ص 158.
- سوره بقره : آيه 154.
- بحار الا نوار: ج 43، ص 328، ح 8، الخرايج والجرايح : ج 2، ص 810 با اختصار.
- اصول كافى : ج 1، ص 462، ح 4، بحارالا نوار: ج 43، ص 323، ح 1، مدينة المعاجز: ج 3، ص 252، ح 31873، الخرايج و الجرايح : ج 2، ص 571، ح 1.
- منتخب طريحى : ص 372، مدينة المعاجز: ج 3، ص 367، ح 931

logo-enamad logo-samandehi