آموزش محاسبات سریع

آموزش محاسبات سریع

نسخه ۱.۰
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳
مگابایت
حجم

ضرب اعدادی که از 100 کمی بزرگترند
به توان رساندن اعدادی که یکان آنها 5 است
به توان رساندن اعدادی که دهگان آنها 5 است
ضرب سریع اعداد (دو رقمی) زیر 20 
ضرب سریع اعداد در 5
ضرب سریع اعداد در 11
ضرب سریع اعداد در 1/5
ضرب سریع اعداد در 99
ضرب سریع اعداد در 101و1001و10001
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد 2 می باشد
ضرب سریع اعداد در 9
ضرب سریع اعداد در12 
ضرب سریع اعداد در عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...
تقسیم سریع اعداد بر عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...
به توان رساندن اعدادی که یکان آنها به یک ختم می شود
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد4 می باشد
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد10 می باشد
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد20 می باشد
ضرب دو عدد دو رقمی در دو رقمی
محاسبات سریع فیزیک (آینه های مقعر)
چگونگی ضرب کردن با چهل و یک
چگونگی ضرب کردن با سی و یک
چگونگی ضرب کردن با بیست و یک 
راه حل ضرب ذهنی اعداد دورقمی زیر ۲۰ 
جمع کردن دو عدد از چپ به راست برای اعداد دورقمی
جمع کردن دو عدد از چپ به راست برای اعداد سه رقمی 
تفریق چپ به راست برای اعداد دو رقمی
تفریق چپ به راست برای اعداد سه رقمی
برای لگاریتم گرفتن بدون استفاده از ماشین حساب
برای محاسبه ln 
روشهاي جالب براي ضرب و تقسيم
ضرب اعداد بزرگ به صورت ذهنی
ضرب اعداد چند رقمی 
روش ضرب اعداد طبیعی در عدد 6
ضرب اعداد در 4
ضرب اعداد در 5
نقسیم اعداد به 5
ضرب عدد 11 در هر عددی 
توان دوم تمام اعداد 2 رقمی ( روش کم-زیاد )
یه خلاصه از روش ضرب کردن
تكنيك چينش مجدد اعداد
اعداد آشنا
محاسبه جذر اعداد با فرجه دلخواه
روش های جذر اعداد
مغز همه آدم ها ماشین حساب است 
محاسبه ی سریع جذر و توان

logo-enamad logo-samandehi