اینگونه باشیم

اینگونه باشیم

نسخه ۱
۲۰۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۹
مگابایت
حجم

حقوق ديگران


سلام و مصافحه


سه خوش مبارک


مردم داري


صله رحم


ديد و بازديد


آداب مهماني


با همسايگان


سوغات


عيادت


حريم خانه و زندگي


مزاحمت


کارگشايي


رازداري


ادب


گوش دادن


برخورد کريمانه


عزت نفس


بندگي و آزادگي


آيين دوستي


ابراز دوستي


شوخي و مزاح


تشويق


تقدير و سپاس


سازگاري


برخورد با سالمندان


نقدپذيري


صداقت


گالری صوت


گالری تصاویر

logo-enamad logo-samandehi