مجموعه کامل داستانهای شاهنامه

مجموعه کامل داستانهای شاهنامه

نصب از بازار
۴۰،۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۲
مگابایت
حجم

داستان بیژن و منیژه
نامه گژدهم به نزد کاووس و یاری خواستن از رستم
آمدن رستم به نزد کاووس و خشم کاووس بر رستم
لشکر کشیدن کاووس و کشته شدن ژنده رزم
بازجویی سهراب از هجیر
حمله کردن سهراب بر لشکر کاووس
داستان‌های شاهنامه نشان می‌دهد فردوسی بسیار زن‌ستاست 
تمام زنان شاهنامه بدون استثنا خردمند بودند
در شاهنامه زنان به مردان پیشنهاد ازدواج می‌دادند
در شاهنامه فردوسی دختر پرده‌نشین و خانه‌نشین نیست
در شاهنامه فردوسی نقش مادری زنان چگونه به تصویر کشیده شده است؟
مادران شاهنامه خردمند بودند
بیت ضدزنی از فردوسی می‌بینیم


,.....................


 نظرات کاربران

عمو تراب
۱۳۹۵/۰۴/۰۵
خیلی ضعیف و مبتدی بود. انتظار داشتم کل شاهنامه بصورت نثر وجود داشته باشد نه چند داستان معروف