لوله تراشه وجایگذاری آن

لوله تراشه وجایگذاری آن

نسخه ۱.۰
<۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۳
مگابایت
حجم

لوله گذاری تراشه
انواع لارنگوسکوپ
انتخاب لوله با قطر و طول مناسب
شاخص هایی که نشان میدهد لوله گذاری آسان است یا مشکل؟
عوارض لوله گذاری تراشه
نحوه لوله گذاری تراشه
مدت زمان لوله گذاری تراشه
لوله گذاری تراشه در اطفال
عوارض لوله گذاری داخل تراشه و اقدامات پرستاری جهت کاهش آن
عوارض حین لوله گذاری داخل تراشه
عوارض لوله‌گذاری هنگامی که لوله در محل خود برای مدتی قرار دارد
عوارض بعد از خارج کردن لوله تراشه
انتوباسیون اوروتراکئال
تایید محل لوله تراشه با سونوگرافی
نحوه ی لوله گذاری داخل تراشه واقدامات پرستاری 
تراکئوستومی
لوله گذاري داخل تراشه 


و.................

logo-enamad logo-samandehi