آموزش کمانچه
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۲۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

کمانچه از سه قسمت اصلي تشکيل ميشود
پايه ساز
پايه کمانچه  از چند قسمت تشکيل شده 
جاي سيم گير در کمانچه و وظيفه آن
کاسه کمانچه
انواع ديگر کاسه هاي ترکه اي 
کاسه ي کمانچه
چرا خرک در کمانچه کج قرار مي گيرد.
مهم ترين عوامل براي ايجاد صداي مطلوب در کمانچه
خرک در کمانچه
آشنايي با مشخصات کمانچه
براي خريد يک کمانچه خوب بايد به اين نکات دقت کنيد
آشنايي با ساز کمانچه
دسته ي کمانچه 
دسته ي کمانچه
وضعيت دست هنگام گرفتن آرشه
بالا دسته 
آرشه کمانچه
سازهاي هم خانواده
شيوه نواختن
کوک کمانچه
نقاره خانه 
صراحي يا تاج
گوشي ها 
شکل ظاهري کمانچه
و...................

logo-enamad logo-samandehi