تکنیک های خوشبختی

تکنیک های خوشبختی

نسخه v۳.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۱
مگابایت
حجم

دوستان این برنامه قابل هک نیست پس نظر منفی نزارید


چقدر از خودتان شناخت دارید ؟


چقدر از زندگیتان لذت میبرید ؟
آیا دوست دارید از زندگی بیشتر لذت ببرید ؟
آیا دوست دارید همسرتان عاشقتان باشد ؟
آیا دوست دارید شوهرتان عاشقتان باشد ؟
پس برای لذت بیشتر نیاز است در خودتان تحولی ایجاد کنید و کمی متفاوتتر
ازآنچه هستید باشید تا به آن چیزی که آرزویش رادارید برسید.
هدف تیم مد ارایش از تهیه این مجموعه و ارائه آن در کافه بازار معرفی چند مهارت ضروری است که
با آگاهی داشتن و عمل به آنها میتوانید زندگیتان را بادید بهتر و زیباتر نگاه
کنید.
اما آنچه زندگی را متنوع میکند وجود چاشنیهای لذیذ است مثالً: همهی
خانمها یاد دارند قورمه سبزی بپزند اما دستپخت بعضی از خانمها خیلی
خوشمزه تر است و رنگ و بو غذایشان بیشتر است. راز این خوشمزگی در
چاشنیهایی است که بعضی از خانمها در قورمه سبزیشان مصرف میکنند
حال زندگی هم مانند این قورمه سبزی به یک سری چاشنی احتیاج دارد که اگر
تا پایان این مجموعه پیش بروید این چاشنیها به شما معرفی میشود
خوشبختی در تغییر خودتان است
عادتها شکست 
 مراقب افکارتان باشید
 مؤدبانه رفتار کنید! 
 خودتان را با دیگران مقایسه نکنید 
برداشتتان را از خود اصالح کنید!
 شکستها را یک فرصت بدانید 
حسادت را در خودتان ریشهکن کنید!
 مراقب روحیهی خود باشید
ممنوع بهانهتراشی .
 تمرکز کردن را تمرین کنید
 مردان عاشق اینگونه زناناند
به شوهرتان اطمینان کنید. 
با شوهرتان دعوا نکنید 
 نقاط مثبت شوهرتان را تقویت کنید! 
 با شوهرتان لجبازی نکنید 
 به حرفهای شوهرتان خوب گوش کنید 
 به تصمیمهایش احترام بگذارید 
رفتارتان با عملتان هماهنگ باشد 
 اجازه حرف زدن به شوهرتان بدهید
 مراقبت افراطی ممنوع!
 در نزد دیگران بدگویی شوهرتان را نکنید
 به خانوادهی شوهرتان احترام بگذارید
 به خلوتهای شوهرتان احترام بگذارید
آرامش گر شوهرتان باشید
 همراه شوهرتان در کارش باشید
 به شوهرتان بیاعتنا نباشید
 رفتارهای مثبت شوهرتان را تنبیه نکنید 
 محبت را گدایی نکنید 
 شوهرتان را مجذوب خود کنید 
 غذاهای خوب بپزید 
 از واژهها زیبا استفاده کنید 
 زنان عاشق اینگونه مرداناند
دارم دوستت 
برایش وقت بگذارید
. کنید تعریف 
 بزنید لبخند 
. مشکالت را پشت درب بگذارید
اشتباهات خود را بپذیرید 
 اولویت اول باید زنتان باشد 
مشورت کردن را فراموش نکنید 
در حضور دیگران به زنتان محبت کنید . 
رفتارهایتان حساسیتبرانگیز نباشد 
غیرت بهجا داشته باشید
 استعدادهای زنتان را بشناسید 
بهظاهر خودتان برسید 
 بنویسید نامه 
کنید نوازش 
بخرید هدیه 
 کنید همکاری 
باشید خوش اخالاق 
تنبیه و توهین نکنید
عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنید.
http://www.beytoote.com/
http://100raz.com/

logo-enamad logo-samandehi