آموزش سطح مقطع کابل برق

آموزش سطح مقطع کابل برق

نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۹
مگابایت
حجم

تعیین سطح مقطع کابل یکی از پارامترهای مهم در طراحی تاسیسات الکتریکی، در مقیاس‌های خانگی، صنعتی، تجاری و … است.
در مواردی دیده می‌شود که بدین منظور فقط از جداول متداولی که تحت عناوین مختلفی از جمله “جدول محاسبه سطح مقطع کابل” استفاده می‌شود. اما نکته‌ی حائز اهمیت در این رابطه تعیین میزان تاثیرگذاری پارامترهایی از جمله تعداد هادی موجود در کابل، دمای محیط نصب، نحوه قرارگیری و نصب کابل‌ها و … می‌باشد که باید در تعیین سطح مقطع کابل با توجه به میزان جریا قابل عبور آن، لحاظ گردد.