+۵۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۴۵۹
کیلوبایت
حجم

آیا میدانید کد ملی الگوریتم دارد؟

.

.

با استفاده از این برنامه میتوانید از صحت کد ملی مطمئن شوید.

مناسب برای کسانی که با مدارک ملی سرو کار دارند.

کد ملی شامل:

 10 رقمی که از سمت چپ سه رقم کد شهرستان محل صدور شناسنامه، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده شناسنامه در شهرستان محل صدور و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است که از روی 9 رقم سمت چپ بدست می آید.


محاسبه رقم کنترل :

برای محاسبه رقم کنترل از روی سایر ارقام، هر رقم را در موقعیت آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع می کنیم. سپس مجموع بدست آمده را بر 11 تقسیم می کنیم.
اگر باقیمانده کمتر از 2 باشد، رقم کنترل باید برابر باقیمانده باشد در غیر اینصورت رقم کنترل باید برابر یازده منهای باقیمانده باشد.

logo-enamad logo-samandehi