Reels video & story saver

Reels video & story saver

نسخهٔ ۱.۶.۰
نصب +۱۰۰
دسته‌بندی آموزش
حجم ۱۱ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
Reels video & story saver

Reels video & story saver

VideoGrab Lab
نسخهٔ ۱.۶.۰
نصب +۱۰۰
دسته‌بندی آموزش
حجم ۱۱ مگابایت
آخرین بروزرسانی ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

Love sharing mesmerizing photos and videos on Instagram?
Wanna to save videos, photos, IGTV, reels, story from Instagram to your phone?
Insaver is the easiest way to download Instagram photos, videos, and stories.
Insaver's intuitive interface caters to users of all levels. Whether you're an Instagram pro or a novice, you'll find it incredibly simple to download and repost content.

Download and save your favorite content effortlessly with this top-notch Photo & Video downloader and Story saver. It's the perfect Instagram companion for seamless content sharing!

A Rich Array of Features:
Insaver is packed with features designed to make your Instagram journey even more enjoyable:

●No Login Download: We support downloading without logging in. Even without logging into Instagram, you can download posts, reels, stories, and more.
●Download from Private Accounts: Gain access to exclusive content from private accounts that have granted you permission.
●Instagram Picture Downloader: Securely save images and posts to your device with ease.
●Offline Viewing Delight: Enjoy your favorite videos offline, anytime, anywhere.
●Copy Tags and Descriptions: Preserve the original essence of content by copying tags and descriptions.Seamlessly share content with tags and descriptions intact.
●Batch Download Capability: Maximize productivity with Insaver's batch download functionality.
●Easy sharing:Re-post & share downloaded files easily.


Unleash the Power of Downloading:
With Insaver, downloading Instagram videos and IG stories becomes a breeze.Enjoy the convenience automatic Instagram story download by copying the link or sharing videos with the app. Its intuitive interface and easy-to-follow steps make the process a delight.

Save Videos, Photos, Stories & Reels:
Insaver goes beyond just video downloads! You can now save not only videos and photos but also captivating stories and reels from Instagram and IGTV.

Simplify to Avoid Complexit:
Insaver is the fastest and simplest way to download any Instagram post, reel, story, and more in just a few seconds. Unlike other photo/video download apps for Instagram, Insaver does not require login, making it incredibly easy and quick to use for fast saving.

HD Quality for Superior Visuals:
Insaver ensures that your saved videos and photos retain their HD quality, ensuring a visually appealing experience for your audience.

Speed and Simplicity:
Insaver prides itself on being the fastest Instagram video downloader out there. Embrace the seamless experience of downloading videos in just a few clicks.

Multiple Paths to Download Content:
Insaver offers you multiple options for downloading content. You can either copy the link of the video, photo, or reel from Instagram or directly share it with Insaver's story downloader. The choice is yours!


Repost with Ease:
Share captivating videos, photos, and stories effortlessly using Insaver's one-click reposting feature. Add your creative touch with personalized hashtags and captions.

xplore a World of Content:
Discover captivating videos, photos, stories, and reels from Instagram's vast community. Enhance your Instagram journey with Insaver!

Install Insaver Today,Insaver is here to take your Instagram experience to the next level with its powerful and versatile features. Don't miss out on saving and sharing your favorite Instagram moments!

Disclaimer:
• The ownership, intellectual property rights and any other interests of the Video, Photo, IG Story, Reels Video even Highlight on the platform belong to its publishers or owners. Please obtain permission before download and use the content and indicate the source of the content when using the downloaded files.
• This video downloader is not associated with Instagram.

نظرات کاربران - ۲ رأی
۵ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
Mahdi sadeghi
Mahdi sadeghi
۱۴۰۳/۰۱/۰۲
عالی و بدون عیب👌👍👍👍
شهرام تنها
شهرام تنها
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
عالی عالی دست خوش سازنده پنج ستاره ⭐⭐⭐⭐⭐