قصه های شیرین مذهبی و تاریخی

قصه های شیرین مذهبی و تاریخی

نسخه ۵
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱
مگابایت
حجم

قصه های شیرین مذهبی
((((( این نرم افزار درون پرداخت است )))))
برخی از عناوین موجود در نرم افزار:
پيغمبر اسلام و پادشاه ايران
ظلم تحصيل دار دولت
امانت دارى
تفاوت مرتبه بنى اميه و علويين
در جستجوى آدم كامل
فقيه و محقق مشهور و ابتداى تربيت او
وزير دانشمنده عباسى
حيله و تزوير عمر و عاص
زاهد مرتاض فضيل بن عياض كوفى سمرقندى
عشق يزيد و حيله معاويه
عاربه گرفتن از بيت المال
جزاى قسم خوردن دروغى
كرايه دادن شتر براى هرون
على بن يقطين كارمند دولت
جريان تشكيل دولت بعد از رحلت رسول اكرم
كرامت حضرت جواد عليه السلام
گنجشك و حضرت سليمان
هارون و اهميت علم
زاذان از خواص اصحاب امير المؤ منين ع
محمد بن على بن نعمان دانشمند مشهور
مناظره ديگر مؤمن طاق با ابوحنيفه
عبدالله شدّاد از خواص شيعيان
حضرت صادق عليه السلام و داود طائى
طغيان عبدالملك بن مروان
مكالمه امير المؤ منين (ع) با خوارج
حضرت صادق ع و ابوحنيفه
بيم و لرز ابو ايوب از خليفه
محمّد بن ملكشاه و منجمين
آنچه خدا از سليمان پرسد
حاتم اصم و خليفه
سه نفر در غار
عتابه مادر جعفر برمكى
انتقام نگرفتن هنگام تسلط
ابن منير شاعر طرابلس
پيغمبر خدا و مرد شبان
سفارش عبدالله بن حاضر
مال حلال بمصرف صحيح ميرسد
در داد و ستد انصاف كردن
عثمان بن عفان و ابوذر
جوانى بنام مسلم در جنگ جمل
و...
منبع متنی نرم افزار :
www.yamojir.com


logo-enamad logo-samandehi