اشعار منتخب نظامی

اشعار منتخب نظامی

نسخه ۱.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱۰۱۲
کیلوبایت
حجم


(مناجات دوم)
در نعمت رسول اکرم
در معراج
نعت اول
نعت دوم
نعت سوم
نعت چهارم
در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود
خطاب زمین بوس
در مقام و مرتبت این نامه
گفتار در فضیلت سخن
برتری سخن منظوم از منثور
در توصیف شب و شناختن دل
خلوت اول در پرورش دل
ثمره خلوت اول
خلوت دوم در عشرت شبانه
ثمره خلوت دوم
مقالت اول در آفرینش آدم
داستان پادشاه نومید و آمرزش یافتن او
مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف
حکایت نوشیروان با وزیر خود
مقالت سوم در حوادث عالم
مقالت ششم در اعتبار موجودات
حکایت سلیمان با دهقان
مقالت چهارم در رعایت از رعیت
داستان پیر زن با سلطان سنجر
مقالت پنجم در وصف پیری
داستان پیر خشت‌زن
داستان سگ و صیاد و روباه
مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات
داستان فریدون با آهو
مقالت هشتم در بیاین آفرینش
داستان میوه فروش و روباه
مقالت نهم در تک مونات دنیوی
و...

logo-enamad logo-samandehi