سوال و جواب علوم سوم دبستان صوتی

سوال و جواب علوم سوم دبستان صوتی

نسخه ۳.۰
نصب از بازار
10000 تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۳
مگابایت
حجم

اگر سئوال و جواب علوم سوم دبستان به صورت صوتی باشد، دیگر نیاز نیست ساعتها وقت برای سئوال کردن از فرزندتان بزارید، می توانید بارها سئوال و جواب را برای فرزندتان پخش کنید تا آن را به خوبی در حافظه بسپارد.ما در اپلیکیشن سئوال و جواب علوم سوم دبستان صوتی  این کار را انجام داده ایم.

یعنی سئوال صوتی را پخش کنید و بعد از آن جواب را پخش کنید تا سئوالها را به راحتی مرور کنید.

همچنین قسمت جستجو که می توانید سئوال مربوطه را جستجو کنید و با زدن روی آن را پخش کنید.

درسها به صورت زیر است:

زنگ علوم

خوراکی ها

مواد اطراف ما - 1

مواد اطراف ما - 2

آب ماده با ارزش

زندگی ما و آب

نور و مشاهده اجسام

جست و جو کنیم و بسازیم

نیرو، همه جا - 1

نیرو، همه جا - 2

بکارید و ببینید

هر ام جای خود - 1

هر ام جای خود - 2

از گذشته تا آینده

 منبع آموزش سایت :

کتاب علوم سوم دبستان

صوت استفاده شده در اپلیکیشن : 

سرکار خانم بهناز نجیبی 

logo-enamad logo-samandehi