آموزش زبان دانمارکی مقدماتی

آموزش زبان دانمارکی مقدماتی

نسخه ۲.۰
۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۷
مگابایت
حجم

اگر می خواهید زبان دانمارکی را از پایه و بصورت روزمره فرا بگیرید  ،
این اپلیکیشن برای شما مناسب است.


ما مثالها را از آسانترین تا متوسط تقسیم بندی کرده ایم
درسها بصورت زیر است:Talking About Your Strengths in Danish.


Where in Denmark Do You Live?


This Danish Song Sounds Familiar...


The Danish Weather is Predictably Unpredictable!


What Are Your Plans for the Danish Future?


Shopping for Clothes in Denmark


Has Your Danish Friend had a Makeover?


The Secret Lives of Others in Denmark


Reserving a Table at a Danish Restaurant


Deciding What to Order at a Danish Restaurant


Making a Complaint in Danish


Finding Your Way Around Denmark


What Seems to be the Problem in Denmark?


Do You Want What Your Danish Friend Has?


Visiting a Danish Hairdresser


Modesty is the Best Policy in Denmark!


Choosing the Right Danish Bank Account


How Do Danish Washing Machines Work?


Buying Up a Storm at a Danish Grocery Store


Getting the Munchies in Denmark


What Should We Do Today in Denmark?


Showing Your Gratitude in Danish


البته هر مکالمه به سه قسمت تقسیم شده است
قسمت اول :
متن دانمارکی


قسمت دوم:
ترجمه انگلیسی


قسمت سوم:
لغات درسقسمت Vocab 
که شامل همه لغات دروس به تفکیک به همراه جستجو منبع آموزش سایت :
 
https://www.danishclass101.com

logo-enamad logo-samandehi