+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

پس از کشیدن دگمه تایمر چراغ روشن نمی‌شود و ماشین هیچ گونه کاری انجام نمی‌دهد

دستگاه برق دارد و چراغ روشن می شود اما دستگاه هیچ عملی ندارد.

ماشین لباسشویی فقط آب می گیرد و عملیات بعدی آن متوقف می شود