جداول بازی با اعداد

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۶ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

راهنما:بازی چهارخانه بازی با اعداد  پازل دارای دو مدل است                     
                         در مدل اوّل بازی شما  حا صل اعداد 0-9 را جمع و تفریق و یا ضرب را بدست خواهید آورد      
                        معادلات تساوی میتواند در اطراف چپ و راست و پائین و بالا باشد  
       
                    معادلات بایستی شامل علائم جمع و تفریق و جمع و ضرب باشد (به عنوان مثال 9 = 9 مجاز نیست). 
                        شما میتوانید برای نمایش  امتیاز  یک معادله روی سرتاسر با انگشت بکشید" 
                     اگر معادلات در تمای مربع ها در صفحه صحیح باشد بعداز درج امتیاز به صفحه جدید ارجاع داده خواهید شد