سیز اپ راننده پسماند

سیز اپ راننده پسماند

نسخه ۱.۱۲
۱۰
نصب فعال
رفت و آمد
دسته
۲۵
مگابایت
حجم

سامانه هوشمند خدمات شهری سیزجمع آوری پسماندهای خشک با ارزش تفکیک شده خانگی، پسماندهای عمرانی و ساختمانی (خاک و نخاله) درخواست تاکسی ، وانت بار ، پیک موتوری و...

( در شهر تهران کاربرد دارد )
اپلیکیشن سیز ، سبز  یار  زمین

logo-enamad logo-samandehi