قوانین ثبت و اسناد

قوانین ثبت و اسناد

نصب از بازار
۳۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۲
مگابایت
حجم


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. 
در این نرم افزار مطالب ذیل شرح داده شده است : 
• قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 
• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك 
• قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354) 
• قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 31/4/1365 والحاق موادی 
• قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری 
• ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
• قانون ثبت شركتها و موسسات غير تجاري 
• قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ 


منابع : 


http://mrmayor.ir
http://www.ghavanin.ir
http://www.ssaa.ir
http://www.iranpatent.ir
http://easabt.gov.ir
http://markazibar.org


تهیه و جمع آوری مرکز دیتا و تحقیق و توسعه سمین