۲۰۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۲
مگابایت
حجم

استفاده از بهترین منابع برای جمع آوری


قابلیت جستجو در خواب ها برای دریافت سریع نتیجه


قابلیت اضافه کردن به علاقمندی ها


قابلیت اشتراک خواب در شبکه های اجتماعی


گرافیک زیبا و کاربر پسند


مراجع : 


ابن‌سیرین ، دانیال‌نبی ، امام‌صادق‌(ع) ، علامه‌مجلسی ، ابراهیم‌کرمانی ، منوچهر‌تهرانی ، اسماعیل‌بن‌اشعث ،جابرمغربی 
 معبرین غربی (آنلی‌بیتون،لوک‌اویتنها،اچ‌میلر)


 


 

logo-enamad logo-samandehi