۲۰۰
نصب فعال
امتیازی
دسته
۳۰
مگابایت
حجم

چاقو‌هایتان را حاضر کنید و برای یک نسخه تازه حاضر شوید!


انگشت شما چاقوی تیز ماهی‌بری است. انگشت خود را روی صفحه سر دهید تا ماهی‌ها را ببرید!
با دقت و ظرافت ماهی‌ها را ببرید قبل از اینکه وقت تمام شود.


با دو حالت بازی.

logo-enamad logo-samandehi