تاریخ ایران

تاریخ ایران

نسخه ۱.۰
+۵۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۲
مگابایت
حجم

از ماد ها تا جمهوری اسلامی


دوره های تاریخی : اشکانیان، افشاریان ، ایلامیان ، اق قویونلو ، ال بویه ، ال زیار ، تیموریان ، جلایریان ، چوپانیان ، جمهوری اسلامی ، خوارزمشاهیان ، مادها ، دولت موقت ایران ، زندیان ، سامانیان ، سکاها ، سلجوقیان ، سامانیان ، هخامنشیان ، سلسله پهلوی ، صفویان ، غزنویان ، قاجاریه ، قراقویونلو ، مضفریان ، مغول ، ایلخانان ، مناعیان ، یعغوب لیث صفاری ، کوروش بزرگ


همه را در این برنامه گرد اوری کرده ایم تا با کمترین حجم  بتوانید هر زمان که نیاز داشتید دسترسی سریع به این مطالب داشته باشید .


 


انسان امروز که چشم به آینده دارد وقتی به گذشته می نگرد حق دارد با خود بیندیشد که از آنهمه رنج از آن همه حوادث و از آنهمه تجربه امروز چه بهره ای می توان برد و آیا از تاریخ چیزی می توان آموخت .


تاریخ چه فایده ای دارد ؟


همواره این سوال برای هر پژوهشگرتاریخ باقیست . درست است از تاریخ به همان آسانی که از علم طب می توان بهره یافت نمی توان استفاده برد اما اگر فایده ی هر چیز را از روی تاثیر ی که در زندگی دارد قیاس توان کرد ، تاریخ چون نشان می دهد که مردم پیش از ما چگونه زندگی می کرده اند این فایده را داردکه ما را در زندگی می کند و راهنمایی . از جمله برای جوانان ای فایده را دارد که انها را زودتر از معمول به سطح عصر خویش می رساند ، پنجره ها را بر روی آنها می گشاید ، و به آنها اجازه می دهد تا عواملی را که در جهان آنها حاکم بوده است و هنوز هست را بهتر بشناسد : آنچه را درخور ترک و طرد است از آنچه شایسته ی حفظ و نگهداریست تمیز دهند .


یک فایده عمده تاریخ اینست که به انسان کمک می کند تا خود را بشناسد . خود را از دیگران تمیز دهد و با مقایسه احوال دیگران انگیزه ها و اسرار نهفته ی رفتار خویش را – چنانکه هست و چنانکه باید باشد – دریابد . انسان در ضمن مطالعه ی تاریخ در طی بررسی احوال کسانی که اهل نظر یا اهل عمل بوده اند . بهتر می تواند رسالت خود را ارزیابی کند و در ارتباط با دیگران حق خویش و مسئولیت رابشناسد


آنچه دین یا اخلاق و علم حقوق یا اقتصاد ممکن است به انسان یا د دهد فقط نظری است . نمونه واقعی عمل را فقط تاریخ به انسان یاد می دهد . تاریخ ما رابا کسانی روبرو می کند که قدرت و ضعف آنها حتی اگر بوسیله مورخ عادلانه و درست توصیف نشده باشد قابل تصور و حتی در خور تصدیق است و از قدرت و ضعف آنها نمونه هایی ارائه می کند که انسان می تواند از بررسی آنها آنچه را باید انجام دهد یا انجام ندهد را می آموزد .


در بحث از سود و زیان تاریخ نیچه می گوید : اگرتاریخ مورد حاجت است برای کمک به زندگی و عمل است نه برای آنکه انسان را از زندگی و عمل بازدارد. مع هذا ، نیچه تصدیق می کند که تاریخ . انسان را با کارهای بزرگ اعصار گذشته آشنا می کند و فعالیت آفرینندگی را در انسان بر می انگیزد و وی  را به ادامه سنت های افتخار آمیز گذشته تشویق می نماید.


 


اکنون تاریخ انسان به دوره ی تازه ای قدم نهاده است که دیگر به هیچ وجه تاریخ قومی و محلی نیست تاریخ انسانی و جهانی است و در دوره ی ما تاریخ تقریباً خاطره ای است که انسان نه فقط به آن شعور دارد بلکه بدان زنده است. به قول کارل یاسپرس منبعی است که انسان نه تنها از آن معرفت و شناخت حاصل می کند بلکه حیات خود را نیز از آن بدست می آورد . با چنین طرز تاریخ نگری آنچه انسان امروز از تاریخ می تواند بیاموزد شناخت خویش است و البته نمی توان حیات انسان بالغ را که انسان فرداست از روی کودک نوخاسته که انسان دیروز است کاملا قیاس کرد .


این برنامه دارای امکان جستجو مطالب و همچنین اشتراک گذاری متون با سایر دوستانتان را دارا میباشد.


با تشکر از همه ی شما خوبان به خاطر توجه به این برنامه 


تنها خواهش ما از شما نظر دادن به این برنامه میباشد.

logo-enamad logo-samandehi