سفارش گیری موبایل پوراپخش

سفارش گیری موبایل پوراپخش

+۵۰
نصب فعال
خرید
دسته
۲ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

از طریق این نرم افزار داروخانه ها و مراکز در مانی می توانند سفارش دارو و تجهیزات پزشکی خود را ثبت نمایند.