+۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

آلفا


حتماً اسم آلفاي ذهني را شنيده ايد. شايد هم تکنيکهاي آن را انجام مي دهيد. آلفا پايه و اساس روشها است که ما مي توانيم به قدرت نيروي ناخودآگاه دست يابيم. بيشتر افراد که در زمينه هاي مختلف موفقيتهايي را داشته اند يا دارند از اين تکنيک، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه استفاده مي کنند.يکي از راههاي بررسي مغز انسان و فعاليتهاي آن اندازه گيري و ثبت فعاليتهاي الکتريکي مغز است که به آن الکتروآنسفالوگرافي مي گويند. اين تکنيک، فعاليتهايي را که در سطح قشر مغز يعني کورتکس انجام مي‌گيرد را ثبت مي‌کند. در اين روش الکترودهايي را در نقاط معين و مختلف جمجمه وصل مي‌کنند. شدت الکتريکي مغز کم است و توسط تقويت کننده هايي تشديد و بر روي کاغذ ثبت مي‌گردند. تکنيک اندازه گيري امواج مغز الکتروآنسفالوگراف بسيار ساده ولي بسيار مؤثر در درک پديده هاي طبيعي مغز و حالتهاي مختلف آگاهي مي باشد.

logo-enamad logo-samandehi