زلزله نگار - زلزله، نقشه و هشدار

زلزله نگار - زلزله، نقشه و هشدار

نسخهٔ ۴.۶.۲
پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۵ هزار
نصب
آب و هوا
دسته‌بندی
۱۰ مگابایت
حجم
زلزله نگار - زلزله، نقشه و هشدار

زلزله نگار - زلزله، نقشه و هشدار

پاندا اپ
نسخهٔ ۴.۶.۲
پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۵ هزار
نصب
آب و هوا
دسته‌بندی
۱۰ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

زلزله ﻧﮕﺎﺭ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ ﺍﺧﯿﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ایران و ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﻼﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ  ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﻭﯼ همه ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ های ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ

این برنامه اطلاعات زلزله ها را از چندین منبع مختلف از سرتاسر جهان دریافت می کند.


لطفا با نظرات و امتیازات خود به برنامه از ما حمایت کنید. ممنون از شما

ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

●  ﻧﻘﺸﻪ : ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ

●  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ :ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.(ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺯﻟﺰﻟﻪ ها)

● اعلان  (نوتیفیکیشن): ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻋﻼﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

●  ﻧﮑﺘﻪ :ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ اعلان ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

●  ﻧﮑﺘﻪ :اگر در دریافت اعلان در هنگام بسته بودن برنامه مشکل دارید لطفا بهینه سازی باتری برای برنامه در تنظیمات دستگاه خود غیرفعال کنید.

●  جستجو :به راحتی در میان اطلاعات زلزله ها اخیر تا سال های گذشته جستجو کنید.

●  ﺗﻢ ﺗﺎﺭﯾﮏ : ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﻢ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ

●  و در قسمت " ویژه " برنامه از اطلاعات جالبی مانند تعداد زلزله های ۲۴ ساعت گذشته و بزرگترین زلزله ها اخیر  و همچنین نزدیک ترین به شما و ... مطلع شوید.

نظرات کاربران - ۳۷۲ رأی
۴.۴ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
Mahe man...
Mahe man...
۱۴۰۰/۰۸/۲۹
عالی
fafaryy
fafaryy
۱۴۰۱/۰۴/۰۱
عالی
آراد
آراد
۱۴۰۰/۱۰/۱۴
خوب