استخدام شو+(مجموعه سوالات استخدامی)

استخدام شو+(مجموعه سوالات استخدامی)

نسخه ۲.۴
۳۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۳ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

این اپلیکیشن نمونه کامل شده ی استخدام شو هستش که تعداد سوالات آن اضافه شده و اگر شما از نسخه رایگان خوشتان آمد میتوانید این را خریداری نمایید

مجموعه سوالات آزمون های عمومی استخدامی موسسات دولتی و خصوصی

اضافه شدن سوال های متعدد در هر بخش

محیط شبیه سازی شده آزمون 

دارای بخش های متفاوت در هر قسمت

تایمر مشخص برای امتحان دادن

بعد از اتمام آزمون نتایج شما را در قالب تعداد سوالات درست و نا درست و نزده 

رسم نمودار و ارایه درصد های شما

  منابع : نمونه سوالات آزمون های استخدامی ارگان های دولتی و خصوصینظرات کاربران

مهرداد
۱۳۹۷/۱۱/۱۸
ممنون که تعداد سوالات را بیشتر کردید