۵۰
نصب فعال
رفت و آمد
دسته
۱۳
مگابایت
حجم

رهبان والدین اپلیکیشن مخصوص والدین در سامانه رهبان است.

سامانه رهبان: ردیاب هوشمند آنلاین سرویس مدارس.

  • ردیابی آنلاین سرویس مدرسه فرزندان

  • مشاهده سوابق سوار و پیاده شدن فرزندان

  • مشاهده زمان سوار شدن دانش آموز در تاریخ معین

  • مشاهده مکان سوار شدن دانش آموز در تاریخ معین

  • مشاهده زمان پیاده شدن دانش آموز در تاریخ معین

  • مشاهده مکان پیاده شدن دانش آموز در تاریخ معین

  • ارتباط با راننده سرویس

  • ارتباط با مدرسه

www.servicecontrol.irبرنامه‌های دیگر توسعه‌دهنده

بیشتر
logo-enamad logo-samandehi