نکات و آموزش زبان کره

نکات و آموزش زبان کره

<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۵
مگابایت
حجم

درود به تمامی دوستداران زبان کره ای

چت کردن و پیام های اینترنتی

هانگول چیست؟ 

هانگول(한글) چیست؟

بخش  اول: آشنایی با مصوت ها:

درس اول خش  دوم : چند تا صامت یاد بگیریم

خش سوم: هجا بسازیم و بخوانیم  درس اول