تبدیل گوشی به کنترل تلویزیون

تبدیل گوشی به کنترل تلویزیون

+۱۰ هزار
نصب فعال
ابزارها
دسته
۷ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

گوشیتو تبدیل به کنترل تلویزیون کن !!

یه برنامه ساده اما کارآمد

پشتیبانی از 80 نوع تلویزیون** توجه : این برنامه با استفاده از مادون قرمز عمل میکند (INFRARED)