مترجم فارسی به اردو

مترجم فارسی به اردو

نصب از بازار
۱۴،۰۰۰ تومان
+۱۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۱
مگابایت
حجم

برنامه مترجم فارسی به اردو و بالعکس  آسان برای استفاده. شما می توانید متن و حروف را از اردو به فارسی و از فارسی به اردو ترجمه کنید. شما می توانید از این مبدل در محل کار، مدرسه، قدمت، سفر، و یا در سفرهای کاری استفاده کنید تا شاهکار خود را از این دو زبان بهبود بخشد، همچنین می توانید از این مبدل، مترجم، فرهنگ لغت اردو-فارسی و فارسی-اردو استفاده کنید.