2048 با الگوریتم جدید

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۲۲٫۷ کیلوبایت
نسخه 1.0

توضیح

بازی 2048 بازی که مدت هاست معروف شده است این بار من تصمیم گرفتم الگوریتم جدیدی از این بازی ارایه بدهم  قطعا با بازی 2048اصلی تفاوت زیادی دارد