متن دقیق استوانه کوروش

متن دقیق استوانه کوروش

نسخهٔ ۳.۶
+۵۰۰
نصب
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته‌بندی
۷۶۰ کیلوبایت
حجم
متن دقیق استوانه کوروش

متن دقیق استوانه کوروش

اندروید باز
نسخهٔ ۳.۶
+۵۰۰
نصب
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته‌بندی
۷۶۰ کیلوبایت
حجم
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

ﻣﺘﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﯿﺴﺖ؟
داستانهای قدیمی ایرانی

cafebazaar.ir/app/com.dastan.qadimiii2/?l=fa

ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﺑﻼﮒﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ‏( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﮐﺜﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ‏) ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

-۱ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﯿﺪ ﺍﺭﻓﻌﯽ - ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺁﺷﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ

-۲ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺭﺯﻣﺠﻮ - ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

-۳ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺩﺍﻣﭽﯽ - ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺁﺷﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻧﺰﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮔِﻠﯿﻦ ﺣﺎﻭﯼ ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮﯼ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍَﮐَﺪﯼ ‏( ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﯽ ‏) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﻣﺰﺩ ﺭﺳﺎﻡ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﻭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺮﺩﻭﮎ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۹ ﮐﺸﻒ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﺳﻄﻮﺭ ۳۶ ﺗﺎ ۴۵ ﺑﻮﺩ ، ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺑِﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾِﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺑِﺮﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺣﺎﻭﯼ ۴۵ ﺳﻄﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺳﺖ

این کتاب شامل متن دقیق استوانه کوروش واطلاعات کلی استوانه ونخستین بیانیه حقوق بشر و... است

اضافه شدن امکانات
جستجو
علاقه مندی ها
طراحی جدید
مطلب بیشتر
و..
منابع:
beytoote.com
wikipedia.org
gomaneh.com

اندروید+:

cafebazaar.ir/app/com.android.pluss/?l=fa

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮ+ ﺗﻘﻮﯾﺖ+ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮ:
cafebazaar.ir/app/com.rizesh.mooo/?l=fa

ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻮ :

cafebazaar.ir/app/com.appbasic.policephotosuitzfgi/?l=fa

درمان خانگی:

cafebazaar.ir/app/com.darman.khanegi/?l=fa

برای دلگرمی پنج ستاره و نظر بدیننظرات کاربران - ۱۴۸ رأی
۴.۶ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
amirka7
amirka7
۱۳۹۴/۰۵/۲۵
درود بر یگانه پدر سرزمین پارس کوروش بزرگ عمرتان مانا باد دستانی ک کمک میکنند مقدس تر از لبهایست ک دعا میکنند کوروش بزرگ
venus
venus
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
عالییه لطفا نام های هخامنشی رایگان هم بزارید
hamedRA
hamedRA
۱۳۹۵/۰۱/۰۶
واقعا افرین به شما که حداقل کوچکترین تلاشتون رو برای زنده نگه داشتن این تاریخ عظیم کردین ممنون