متن دقیق استوانه کوروش

متن دقیق استوانه کوروش

نسخه ۳.۶
+۵۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۷۶۰ کیلوبایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

ﻣﺘﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﯿﺴﺖ؟
داستانهای قدیمی ایرانی

cafebazaar.ir/app/com.dastan.qadimiii2/?l=fa

ﻣﺘﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﺑﻼﮒﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ‏( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺍﮐﺜﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ‏) ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

-۱ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﯿﺪ ﺍﺭﻓﻌﯽ - ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺁﺷﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ

-۲ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺭﺯﻣﺠﻮ - ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

-۳ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺩﺍﻣﭽﯽ - ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺁﺷﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻧﺰﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮔِﻠﯿﻦ ﺣﺎﻭﯼ ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺮﯼ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍَﮐَﺪﯼ ‏( ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺑﻠﯽ ‏) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﻣﺰﺩ ﺭﺳﺎﻡ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﮐﺎﻭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺮﺩﻭﮎ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۹ ﮐﺸﻒ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﺳﻄﻮﺭ ۳۶ ﺗﺎ ۴۵ ﺑﻮﺩ ، ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺑِﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾِﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺑِﺮﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺣﺎﻭﯼ ۴۵ ﺳﻄﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺳﺖ

این کتاب شامل متن دقیق استوانه کوروش واطلاعات کلی استوانه ونخستین بیانیه حقوق بشر و... است

اضافه شدن امکانات
جستجو
علاقه مندی ها
طراحی جدید
مطلب بیشتر
و..
منابع:
beytoote.com
wikipedia.org
gomaneh.com

اندروید+:

cafebazaar.ir/app/com.android.pluss/?l=fa

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮ+ ﺗﻘﻮﯾﺖ+ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻮ:
cafebazaar.ir/app/com.rizesh.mooo/?l=fa

ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻮ :

cafebazaar.ir/app/com.appbasic.policephotosuitzfgi/?l=fa

درمان خانگی:

cafebazaar.ir/app/com.darman.khanegi/?l=fa

برای دلگرمی پنج ستاره و نظر بدیننظرات کاربران

amirka7
۱۳۹۴/۰۵/۲۵
درود بر یگانه پدر سرزمین پارس کوروش بزرگ عمرتان مانا باد دستانی ک کمک میکنند مقدس تر از لبهایست ک دعا میکنند کوروش بزرگ
venus
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
عالییه لطفا نام های هخامنشی رایگان هم بزارید
hamedRA
۱۳۹۵/۰۱/۰۶
واقعا افرین به شما که حداقل کوچکترین تلاشتون رو برای زنده نگه داشتن این تاریخ عظیم کردین ممنون
Nazi
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
عالی اینم بقیه ستاره ها🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Zahra
۱۳۹۴/۰۶/۰۴
فرقی نداره کوروش چندم بوده فرقی نداره ذوالقرنین بوده یا نبوده فرقی نداره کبیر بوده یا صغیر و... فقط حاکم بزرگترین امپراتوری جهان بوده
:)
۱۳۹۴/۰۲/۰۶
درود بر کوروش کبیر
ماندانا
۱۳۹۵/۰۴/۱۲
به آریایی بودنم افتخار میکنم به امید روزی که شر اعراب و عرب پرستها از کشور ما کم بشه چرا باید پیرو عربها باشیم وقتی کورش روداریم
کاوه
۱۳۹۵/۱۲/۰۹
ستارهابرای تو ولی بیشتر بفرست در ورد اختزاعات. زمان کورش و داریش بزرگ
امیرحسین
۱۳۹۵/۰۱/۳۰
عااااااااالی بود بیاییم باهم نگذاریم کوروش و امثال کورش فراموش شوند
بهزادهخامنشی
۱۳۹۴/۱۲/۰۶
ذولقرینین باشد که ذولقرینین هست شواهد کوروش را می گویند وهر گونه توهین به یک پیامبر در روز قیامت باید جواب داده شود
Athena
۱۳۹۴/۱۰/۱۷
درود بر کوروش بزرگ.♥♥♥♥★★★★★★★★★★★
motahareh
۱۳۹۴/۰۹/۱۹
با سلام بسیار برنامه کاربردی و دقیق بود این ترجمه یکی از کامل ترین تر جمه هایی بود که تا به حال خوندم
jataei777
۱۳۹۴/۰۸/۱۷
پنج ستاره چیه...بگو پنج میلیون...سپاس