+۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۰
مگابایت
حجم

تنظیم سیم و سفتی کاپوت

پياده كردن و سوار كردن کاپوت

كاپوت و تنظیم قفل آن

پياده كردن اتاق

نحوه تعویض گاویی باک

بررسی ایرادات در وانت نیسان

رفع نشتي آب دور شیشه

نكات مورد توجه به هنگام آماده سازي خودرو براي آزمايش شاسي

جوشكاري يك ترك در شاسي

چك افقي شاسی

پيچ كردن شاسی

میزان شاسی و چک عمودی

نقشه سیم کشی ECUنیسان وانت زامیاد