حساب کتاب ساختمان

حساب کتاب ساختمان

نسخه ۱.۰.۴
۱۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۹ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

محاسبه سهم ساکنین ساختمان از خرجکرد آن. این اپ مانند یک ماشین حسای ساده، سهم هر واحد را با توجه به تعداد آنها محاسبه و نمایش داده میدهد