داستان های عبرت انگیز

داستان های عبرت انگیز

نسخه ۱
<۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۹۵۳
کیلوبایت
حجم


چند شوهرى 
طاووس يمانى در بارگاه هشام بن عبدالملك 
كاوش و جستجو نكنيد 
حکیم و دختر لجباز 
دربار خان زند
پلیسی که در زمان رضاشاه با اهانت به چادر، به ذلت و گرفتاری دچار شد
حکايت مرد اسیر و شاه 
لنگه کفش گاندی
سبیل کسی را چرب کردن
زیرکی یک ایرانی
حکایت پادشاه و کنیزک!
داستان حضرت سلیمان و ملکه ی سبا 
داستان عيسى و شخص خود بین 
جزای ارتباط نامشروع با زنان شوهر دار
عاقبت وزیر هوس باز و شاهدان دروغگو
چرچیل برنده شد
زن آلوده و عابد بنی اسرائیل
کنیز ماه روی و دو خلیفه عباسی
مسئله مساحقه زن و کنیز باکره
پیامبر (ص) و اصحاب صفه
سر فرانسوی و بدن انگلیسی
و . . ..


 

logo-enamad logo-samandehi