آئین نامه آموزشی وزارت علوم

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۲ مگابایت
نسخه 2.0

توضیح


نرم افزار آئین نامه آموزشی وزارت علوم منطبق با آخرین مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در اسفند ماه 1393 می باشد که به پیشنهاد شورای آموزشی موسسه آموزش عالی بعثت کرمان جهت وجود مرجع آیین نامه ای قابل دسترس برای همه مسئولین، معاونین آموزشی دانشگاه ها، اساتید، دانشجویان و کارشناسان آموزش تهیه و تنظیم شده است.

موارد موجود در بخش آیین نامه آموزشی بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب مورخ 93/12/16 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به شماره 244759/2 تنظیم گردیده است.