دوز (چند حالته)

دوز (چند حالته)

نسخه ۲
نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
+۵۰
نصب فعال
تفننی
دسته
۲
مگابایت
حجم

دوز چندحالته 


این بازی شامل 12 مهره ای 11مهره ای 9 مهره ای 7 مهره ای 6 مهره ای ای 5 مهره ای 3 مهره ای میباشد.


با امکان تغیر تصویر زمینه و مهره ها.


سرگرمی واقعی را از دست ندهید.


این بازی را از دست ندهید.