نامه های اداری و رسمی

نامه های اداری و رسمی

نسخه v۲.۰
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۸۶۲
کیلوبایت
حجم


آیین نگارش نامه های اداری


ارتباطات :
ارتباطات چیست ؟
ارکان یا عناصر ارتباط :


پیام دهنده


پیام گیرنده


اصل پیام


وسیله ارتباط


بازخورد


انوع ارتباط :


یک جانبه


دو جانبه


موانع ذاتی ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها :


ادارکی


اجتماعی


شبکه ارتباطی
روش های بهبود ارتباطات


انواع نامه ها :


نامه های اداری


آیین نگارش نامه های اداری


مشخصات نامه های اداری


ارکان نامه های اداری


انواع نامه های اداری


نامه های اداری از نظر سطوح ارتباطی


مراحل تهیه نامه های اداری


سایر نوشته های اداری


صورت جلسه


دستورالعمل


احکامنگارش :


ـ شیوه نوشتن


ـ نشان گذاری


آموزش های کلی برای تایپ نامه ها


دستورهای عمومی


فواصل مناسب


فواصل طولی


فواصل عرضی


logo-enamad logo-samandehi