مدارهای الکتریکی 1

مدارهای الکتریکی 1

نصب از بازار
۵۰۰۰ تومان
+۱۰۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴
مگابایت
حجم

درس مدارهای الکتریکی 1 در مقطع کاردانی بین رشته های برق و کامپیوتر به طور مشترک تدریس میشود.شاید بتوان گفت مدارهای الکتریکی یکی از دروسی است که از اهمیت بسیاری در رشته های مهندسی برق برخوردار بوده،

 

معرفي عناصرالکتريکي و روابط آنها

– مقاومت الکتريکي

– خازن

– سلف (القاگر)

– منابع ولتاژ

– منابع جريان

– تبديل ستاره-مثلث و برعکس

مدارهاي معادل نورتن و تونن

-مدار معادل تونن

– مدار معادل نورتن

– انتقال ماکزيمم توان

قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف

– قانون جريان کيرشهف

-قانون ولتاژ کيرشهف

روشهاي ولتاژ-گره و جريان-خانه

– روش ولتاژ-گره

– -روشهاي حل دستگاه معادلات

– روش جريان-خانه

مدارهاي مرتبه اول

–   انواع مدارهاي مرتبه اول

مدارهاي مرتبه دوم

–   انواع مدارهاي مرتبه دوم