حکومت پهلوی

حکومت پهلوی

نسخه ۱.۰
۱۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۵ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

شناخت همه ابعاد حکومت پهلوی در گذر تاریخ معاصر ایران بنابه اوراق مورخین و نزدیکان دربار.مطالب این کتاب شامل:


تهران در عصر پهلوي


 تاجگذاري رضاخان


 خشت اول سلطنت رضاخان


 سفر رضا شاه به تركيه


 قيام مسجد گوهرشاد


 اداره تامينات و سركوبي مشروطه خواهان


 تبعيدو مرگ رضا شاه


 کاخ مرمر شاه


 توطئه شاه عليه حوزه علميه قم


 اداره ضد جاسوسي شهرباني


 ازدواج سياسي، طلاق سياسي!


 اصلاحات ارضي


 همسر دوم شاه


 5 دوره زندگی محمد رضاشاه