معرفی مشاغل

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۳٫۶ مگابایت
نسخه 1.0

توضیح

با دید باز ومعلومات پر شغل خودراانتخاب کنید.انگیزه وهدف من از نگارش این کتاب (بانسخه های آتی)کمک به شهروندان عزیز جویای کارمناسب با مهارت وتخصص وشان انهاست.زیر وبم کاری راکه میخواهیددرآن فعالیت کنید را میشناسید؟ایاتوانایی شما برای ادامه کارموردنظرتان کافیست؟توضیحات مشاغل این نسخه از کتاب:


 آشنایی با شغل مهندس پزشکی 


 آشنایی با شغل زمین شناس


 آشنایی با شغل کارشناس گمرک


 آشنایی با شغل طراحی مد و لباس


 آشنایی با شغل مددکار اجتماعی


 آشنایی با شغل مهندس مکانیک


 آشنایی با شغل چهره پرداز / گریمور


 آشنایی با شغل روزنامه نگار - خبرنگار


 آشنایی با شغل غواص


 آشنایی با شغل سردفتر 


 آشنایی شغل کارشناس تحقیقات بازار 


 معرفی شغل جنگل بان


 آشنایی با شغل مجری رادیو و تلویزیون

دسترسی‌ها

  • دسترسی کامل به اینترنت