پیش به سوی بهشت

پیش به سوی بهشت

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
40000 تومان
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۸
مگابایت
حجم

بسم الله الرحمن الرحیم 


« پیش به سوی بهشت»بهشت ٱخروی ادامه ی بهشت زمینیه!پس بهشتت رو از همین جا ازهمین لحظه بساز!باخواندن این کتاب ومتعهد بودن به نکات آن تغییرو تحولی قابل تامل در زندگی خود ایجاد می کنید!شاید فکر کنید نکات سخت وطاقت فرسایی درپیش است ولی اینطور نیست ،فقط کافیه؛۱_ گفتگوی درونی رو درجهت انرژیهای مثبت وشادی برانگیزهدایت کنی۲_ فقط در ذهنت افکار مثبت وهدفمندوتشویق ها سوت ها هیجانهای مثبت رو مرور کنی۳_ کلامت فقط مثبت باشد فقط تعریف وتمجید اوضاع وشرایط دلخواه وانسانهای پیرامونت رو شامل شود،در یک کلام دلخوری از انسانهاو شرایط موجود وبازگو کردن آن ممنوع!۴_ رفتارت حکایت از آغاز پروژه ای عظیم وهیجان انگیز وانگیزشی باشدکه باهر حرکتت انسانهارو به وجد بیاوردکه مانندچشم بندی است که هر بار چشمهایشان را میگشایند بایک صحنه ی پراز هیجان وپرازشور شادی روبرو شوند. مهم نیست کی هستی ودارای چه شرایطی هستی ،فقط همین لحظه که هستی مهمترین عامل خلق بهترین لحظه هاست!پس در صحنه ی زیبای زندگی ،بهترین وهیجان انگیزترین نقش رو که میتونی توی ذهت تصور کنی برگزین واجرا کن،تا صدای کف ها وسوت هارو به وضوح هم ازدرون وهم ازبیرون هرچه بیشتروبیشتر بشنوی!!!!!


ناشر،طراح و نویسنده: مهندس اشرف نوری شمس آباد

logo-enamad logo-samandehi