<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

چشمک
خاله بازی
بازی دال پلو
بازی کلو رونکی
بازی کران لری
بازی زره مشتکی
بازی جوزو
بازی محلی گوندوم گوندوم
بازی محلی آراداویردی
بازی محلی توپ عربی
آشنایی با بازی محلی دستمال پشتی
قول بازي و خطي يا زو
شاه‌بازي يا وسط‌بازي
چوگان بازي
بازی محلی يک چک دو چک
بازی محلی والیبال کتکی
معرفی بازی های محلی التریش
گيزلين پاچ
گيرجنه بازي
چلينگ آغاج
تکسن جوت
گلين و بيگچه
بش داش
ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ؟
استخوان مهتاب
اسم و فامیل بازی
اندندینه
تسمه کشی ور چه کسی؟
قطار بازی 
لَپَر بازی   
تشله بازی    
الک دولک
ابو، امح جیم
اَروِیع
بَردبَرد گَرَکى
تشتک‌بازى 
تیرلش‌بازى
دادارى پودارى دو تا بیار
طناب‌بازى
گال
یزله
بازیاوستا و شاگرد
قائم بوشک  
خّرّ سِوز
کمربند بازی
هفت سنگ بازی
کلاغ پر
وسطی
طناب کشی
شاه دزد بازی
تیله بازی
لِی لِی بازی
پُر تا پیک
کوشک بازی
تنور گرمه یا طاق طاق
بازی شهنوک پهنوک
چارتقى
گندم گل گندم
یک گل دو گل
اتل متل توتوله
آفتاب مهتاب
سنگ چران بازی
سنگ کرنو
جرنگ جرنگ
دریا و ماهی
بشین و پاشو
بازی با اعداد
تور ماهیگیری
شهر شهر
هلوکان
خوگه مله
چلیک مارکا
يارگيري در شيراز
پا بازی پریدنی
بازی قلان
پاس پرتقال
خلورتانی
قره گر دم
کلاوریزان
خرمایله

logo-enamad logo-samandehi