اسکای وی

اسکای وی

نسخه ۱.۰.۴
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲۵
مگابایت
حجم

  • نرم افزار آموزشی در زمینه خلبانی
  • بيان جزئيات جهت توانايي آناليز قويتر مطالب درسي
  • بيان نكات كليدي در حل سوالات تستي و تشريحي
  • بيان نكات طلايي جهت شركت در مصاحبه هاي استخدامي
  • مشاوره و ارايه برنامه منظم درسي جهت شركت در امتحانات
  • برگزاري آزمون هاي طبقه بندي شده جهت افزايش كيفيت يادگيري