داروهای قانون درطب سینا

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۳٫۰ مگابایت
نسخه 2.0

توضیح

داروهای ترکیبی قانون درطب عبارتند از دستورالعمل ساخت و موارد استفاده و خواص درمانی که با برداشت از نرم افزار کتاب پنجم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.  


 
اشتهاي سگانه
 درمان سوء هضم
درمان دل بهم آمدن
درمان دل بهم آمدن همراه تشنگي
درمان آروغ ترش
درمان بيماري طحال
بازگشاي بندآمده در طحال
درمان سردي و سرد مزاجي روده‌ها
درمان قولنج و قبوضيت شديد
مسکن درد قولنج
مسهل قوي در پاكسازي مواد پرمايه
بند آوردن اسهال
درمان اسهال خون وريم و چرک
درمان قَرحه و پوست اندازي روده
درمان درد شديد شكم پيچه
درمان درد مقعد
در درمان بواسير
در درمان درد كليه و مثانه
 سرد مزاجي كليه و مثانه
در درمان درد كليه و مثانه به طور عام
 داروي پاكساز كليه و مثانه
درمان سستي مثانه
درمان ادرار كردن خون وريم
درمان سنگ كليه و مثانه
درمان ادرار كردن بدون اراده
 درمان سردي زِهدان
درمان باد زِهدان
 درمان درد زِهدان
درمان خفگي زِهدان
درمان سفت شدگي زِهدان
درمان تباهي در خون حيض
داروهايي كه به نفع زنان باردارند
داروهاي ويژه در درمان درد مفاصل
در درمان عِرق النساء به طور خاص
درمان باد مفاصل و لرزش مفاصل
داروهايي كه در درمان درد پشت
 درمان درد وسط پشت و ميان شانه‌ها
درمان درد تهيگاه
سرد مزاجي و سرما خوردگي سر
احساس سنگيني در سر
پاكسازي سر از مواد بد و ناهنجار
سردرد سرد و ديرپا و هميشگي
سردرد نيمه(ميگرن)
 سرگيجه
تقويت حافظه و رفع فراموشكاري
بيماري وسوسه و ديوانگي
 تقويت حواس و هوش
در درمان صرع
سكته
فالج و سست شدن اندامان
در درمان بيماري كج شدن دهان
در درمان لرز(رعشه)
در درمان تشنج
در درمان چشم درد
آب در چشم آمدن
درد گوش
درد دندان
كرم زدگي دندان
سستي زبان و خوب ادا نكردن سخن
درد و ورم گلو
داروهاي نيروبخش به قلب
درمان خفقان قلب
در درمان دل بهم آمدن
 پاكسازي قصبه ريه و سينه از آلايش
درمان دو رگه شدن و از بين رفتن صدا
درمان دشوار نفس كشيدن
درمان آسم و نفس انتصابي
سرفه كهنه و مزمن
نزيف خون دفع خلط خوني
درمان كبد سرمازده و سرد مزاج
درمان درد كبد
 درمان ناتواني كبد
درمان ورم كبد
درمان سفت شدن كبد
 درمان سفت و سختي كبد و طحال
درمان استسقاء
درمان سوء مزاج
درمان شروع سوء مزاج
درمان سوء مزاج شديد
درمان ناتواني معده
تباهي و سستي معده
داروي مفيد براي معده
سستي و فروهشتگي معده
حرارت بيش از حد معده
رطوبت غيرطبيعي معده
درمان درد معده
درمان باد در معده
درمان سفتي معده
درمان بي اشتهايي


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


 


ندای سلامت با طبیعت 


 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری


 


آدرس سایت  : www.ansari110.com


 


لینک نرم افزار جامع قانون درطب ویژه نصب روی ویندوز :