قدرت برای نوجوانان

قدرت برای نوجوانان

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
۵۰۰۰ تومان
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱۲۲
مگابایت
حجم

کتاب صوتی قدرت برای نوجوانان


پاول هرینگتون


 


 مقرر است كه شما زندگي شگفت انگيزي داشته باشيد!


مقرر است كه شما هر آنچه را كه دوست داريد و مي پسنديد، داشته باشيد.


 مقرر شده است كه ارتباطات شما با خانواده و دوستانتان، سرشار از شادي باشد، تمام پولي را كه براي داشتن يك زندگي ايده آل‌، كامل و شگفت انگيز لازم است، در اختيار داشته باشيد و مطابق تمامي رؤياهايتان زندگي كنيد!


اهر روز صبح كه از خواب بلند میشويد، بايد سرشار از هيجان باشيد زيرا شما مي دانيد كه روزتان با رويدادهاي خوبي ادامه خواهد يافت. مقرر شده است كه خندان و لبريز از لذت باشيد. مقرر شده است كه نسبت به خود احساس خوبي داشته باشيد و خود را گرانبها بدانيد. قطعاً چالش هايي در زندگي پيش روي شما خواهد بود اما اين گونه مقرر شده است كه با همۀ آنها مواجه شويد زيرا آنها كمك مي كنند تا رشد كنيد و شما بايد نحوۀ غلبه بر اين چالش ها و مشكلات را بشناسيد.


قرار است كه همواره فاتح و پيروز و شادمان باشيد و زندگي شگفت انگيزي داشته باشيد!


نكتۀ اصلي زندگي شما چیست؟مقرر شده است كه شما زندگي كاملي را تجربه كنيد و هر چيزي كه مي خواهيد داشته باشيد و در همان زمان سرشار از شادي و نشاط، لذت، تندرستي، هيجان و عشق باشيد زيرا اين يعني يك زندگي شگفت انگيز!زندگي رؤيايي تان، هر چيزي كه مي خواهيد باشيد، داشته باشيد يا انجام دهيد،‌ هميشه به شما بسيار نزديك تر از آنچه بوده است كه فکرمی کردید زيرا قدرت هر چيزي در درون شما نهفته است!


شما چيزهاي باورنكردني و اعجاب انگيزي پيرامون خود، زندگي و عالم هستي كشف خواهيد كرد. زندگي بسيار راحت تر از آن است كه شما درك مي كنيد و هنگامي كه نحوۀ عملكرد زندگي و قدرت نهفته در درونتان را درك كنيد، افسون اين زندگي را در حد كمالش تجربه خواهيد كرد و آنگاه زندگي شگفت انگيزي خواهيد داشت!


اكنون اجازه دهيد كه جادوي زندگي تان آغاز شود.