کتاب صوتی قوانین رهبری

کتاب صوتی قوانین رهبری

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
۵۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۹۰
مگابایت
حجم

کتاب صوتی قوانین رهبری -زندگی ات را رهبری کن


کریس وایدنر


کتاب صوتی قوانین رهبری درباره ی این است که رهبری و مدیریت مقتدرانه امری پیچیده نیست. چه در خانواده، چه در محیط کار و چه در یک تیم فوتبال ، با به کارگیری چند قانون ساده می توانید بر افراد نفوذ داشته باشید وآن ها را به سمت هدفی مشترک هدایت کنید.


رهبری در عین پیچیدگی، امری ساده است. اگر می خواهید یک جمعیت هزار نفری را رهبری کنید، با ده ها هزار متغیر در زندگی شان مواجه هستید که واکنش آن ها نسبت به رهبری تان را شکل می دهند. در کل باید گفت که رهبری امری پیچیده است. اما خبر خوش این است که در اغلب مواقع با پیروی از چند قانون ساده می توان نیازهای بسیاری از مردم را برآورده کرد.