۵۰
نصب فعال
معمایی
دسته
۴
مگابایت
حجم

"صفرش کن!" یک بازی فکری است که توانایی شما را برای انجام اعمال ریاضی به خصوص جمع و تفریق می سنجد.
شاید به نظرتان بازی ساده ای آمده است...
اما این طور نیست!
اعداد و اعمال ریاضی گاهی پیچیده تر از آنی که فکر می کنیم هستند....
با "صفرش کن!" هوش و توانایی ریاضی خود را بیازمایید!

گروه طراحی و توسعه ابریشم

logo-enamad logo-samandehi