الصحاح(لغت نامه عربی به عربی)

الصحاح(لغت نامه عربی به عربی)

نصب از بازار
۲۰۰۰ تومان
+۵۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۶
مگابایت
حجم

الصحاح فی اللغة: لغتنامه عربی به عربی 


مؤلف: اسماعیل بن حماد جوهری 


تاریخ وفات مولف: 393 هجری قمری


منابع:


http://shamela.ws/browse.php/book-23235


www.kabah.info/uploaders/alsihah_0.rar


www.kabah.info/uploaders/alsihah_1_6.rar


www.kabah.info/uploaders/alsihah_7.rar