بازی شهرریاضی

بازی شهرریاضی

نصب از بازار
۱۰۰۰ تومان
+۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۴۹
مگابایت
حجم

شهرریاضی
این بازی یک راه ساده و سرگرم کننده برای آموزش :
اعداد، جمع،تفریق
اشکال هندسی و ساعت به کودک دلبند شما میباشد.

از این نرم افزار میتوان هم برای کودکانی که در حال یادگیری جمع و تفریق هستند و حتی کودکان کوچک تر که تازه شمارش اعداد را شروع کرده اند،استفاده کرد.

آموزش ریاضی برای خیلی از کودکان ناامید کننده و برای برخی مهارت آمیز است.
اگر کودک شما در درک مفاهیم ریاضی مشکل دارد میتونید با این برنامه و تسلط بر اعداد و درک کردن معانی آن چیزی که یاد میگیرد،به او کمک کنید

آموزش ریاضی با استفاده از بازی از سایر روش ها پربازده تر است
اگر کودکتان از بازی با فلش کارتها برای آموزش ریاضی خسته شده بازی شهریاضی پر از بازی با رنگ های شاد و سرگرم کننده هست و مطمئن باشید کودکتان تا انتها شما را در این بازی همراهی خواهد کرد.

هیچ وقت کودکتان را بخاطر ضعف در حل مسائل ریاضی مسخره یا دست نیندازید.عدم حمایت شما نتیجه اش بی میلی برای تلاش کودکتان خواهد شد. 

منتظره نظرات سازنده شما هستیم